Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hildebrand, Elis

Titel: Järnbruket Flerohopp 1725-1879 / Elis Hildebrand

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 026(1938)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 026(1938)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1938

Omfång/sidantal: s. 39-91. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Flerohopp
Industri Sverige Småland
Järnbruk

ISBN:


Författare: Hildebrand, Elis

Titel: Järnbruket Flerohopp 1725-1879 / Elis Hildebrand

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1938

Omfång/sidantal: s. 39-91. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Flerohopp
Industri Sverige Småland
Järnbruk Sverige Småalnd

ISBN:


Författare: Hildebrand, Elis 1869-1965

Titel: Ortregister till Rinmansarkivet i Tekniska museet / upprättat av Elis Hildebrand

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hæggström, 1939

Omfång/sidantal: s. 117-131

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Museer Sverige Stockholm
Arkiv Sverige

ISBN:


Författare: Hildebrand, Hans 1842-1913

Titel: Albert målare eller perlstickare / Hans Hildebrand

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 08. Årg. 24(1895)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1895

Omfång/sidantal: s. 128-130 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hildebrand, Hans 1842-1913

Titel: Altarkärl från Visborgs slottskapell / Hans Hildebrand

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 02. Årg. 05(1876)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1876

Omfång/sidantal: s. [293]-295 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Altarprydnader
Kyrkoinventarier

ISBN:


Författare: Hildebrand, Hans 1842-1913

Titel: Angelsaxiska myntfynd i Sverige efter 1845 / Hans Hildebrand

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 05. Årg. 15(1886)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1886

Omfång/sidantal: s. 119-124

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Mynt Brittiska öarna

ISBN:


Författare: Hildebrand, Hans 1842-1913

Titel: Antiqvariska undersökningar i Skåne : en reseberättelse / Hans Hildebrand

Ingår i: Anqvarisk tidskrift för Sverige. D. 3. h. 1

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets-, historie och antiqvitetsakademien, 1870

Omfång/sidantal: s. 1-50

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hildebrand, Hans 1842-1913

Titel: Arkeologiska paralleller / Hans Hildebrand

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg.01(1872)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1872

Omfång/sidantal: s. 24-26 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Romersk järnålder Sverige
Romersk järnålder Norden

ISBN:


Författare: Hildebrand, Hans 1842-1913

Titel: Arkeologiska paralleller. 2 / Hans Hildebrand

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg.01(1872)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1872

Omfång/sidantal: s. 118-121 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern
Romersk järnålder

ISBN:


Författare: Hildebrand, Hans 1842-1913

Titel: Arkeologiska paralleller. 4 / Hans Hildebrand

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg. 02(1873)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1873

Omfång/sidantal: s. [1]-4 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka