Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Holmberg, Rikard 1935-

Titel: Kyrkobyggnad, kult och samhälle : landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna / Rikard Holmberg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1990 (Kunghult : Symposion)

Omfång/sidantal: 105, [2] s. : ill. ; 23 cm

Innehåll:

Serie: Lund studies in medieval archaeology, 0283-6874 ; 8

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Arkitektur Götaland

ISBN:


Författare: Holmberg, Rikard

Titel: Rådhus och gilleshus, bodar och köpmanshus i Skånes medeltidsstäder / Rikard Holmberg

Ingår i: Årsbok / Skånes hembygdsförbund ; 1969
Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1969

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Skånes hembygdsförbund, 1969 (Malmö : Linoprint)

Omfång/sidantal: s. 58-82 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bebyggelsehistoria Sverige Skåne Medeltiden

ISBN:


Författare: Holmberg, Svante

Titel: Örlogsskonerten Falk : Redogörelse för tillkomsten av en modellrekonstruktion visande 10 kanoners örlogsskonerten Falk, byggd vid Kongl. Skeppsvarfvet i Carlskrona år 1830-32 / Svante Holmberg

Ingår i: Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 0430-8441 ; 1973

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1973 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 21-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Modellbåtar Sverige Blekinge
Skonerter historia Sverige Blekinge 1800-talet 1900-talet

ISBN:


Författare: Holmberg, Uno

Titel: Vänster hand och motsols / Uno Holmberg

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1925

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1925

Omfång/sidantal: s. 23-36

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Magi
Riter

ISBN:


Författare: Holmberg-Harva, Uno

Titel: Bjärans klotform : en komparativ studie / Uno Holmberg-Harva

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1927

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1927

Omfång/sidantal: s. 161-172

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folktro
Folkseder

ISBN:


Författare: Holmberg-Harva, Uno 1882-1949

Titel: De karelska bröllopssångerna som etnologisk källa : föredrag hållet vid femte nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Göteborg 7-9 augusti 1930 / Uno Holmberg-Harva

Ingår i: Rig, 0035-5267 ; 1930

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1930

Omfång/sidantal: s. 97-105 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Folkvisor Finland
Bröllop

ISBN:


Författare: Holmbergsson, Johan, d.y. 1804-1835

Titel: Sextiosju portrait-teckningar till fäderneslandets historia / Holmbergsson ; utgiven med minnesverser af Gustaf Thomée

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Rediviva, 1980 (Stockholm : Eurographic)

Omfång/sidantal: [35]s. : ill. ; 18 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Holmblad, Erik

Titel: Lilly Thomasson, Ester Brenner / Erik Holmblad

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 56(1959)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1959 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 74-75 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier
Lärare

ISBN:


Författare: Holmbring, D.

Titel: Några ord vid återinvigningen av Ljungby kyrka 1 söndagen i advent den 30 november 1947 / D. Holmbring

Ingår i: Ljungbyholms-krönika / utgiven av Ljungby-Hossmo hembygdsförening

Förlag, utgivningsår: Ljungby : Ljungby-Hossmo hembygdsförening, 1956 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 148-152 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Småland
Sverige Småland Ljungby

ISBN:


Författare: Holmbring, Gunnar

Titel: Några mossor och lavar från alvar, stenbrott och lundar / Gunnar Holmbring

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 1970

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbos hembygdskrets, 1970 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 19-27 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Mossor Sverige Öland
Lavar Sverige Öland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka