Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hassler-Göransson, Carita

Titel: Om behovet av en rättstavningsreform / Carita Hassler-Göransson

Ingår i: Rostads elevförbunds årsskrift ; 31(1934)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Rostads elevförbund, 1934 (Kalmar : Kalmar tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 129-134

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Rättsskrivning

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof 1901-1994

Titel: Arkeologiska båtfynd och levande tradition / Olof Hasslöf

Ingår i: Västerbotten (Umeå), 0346-4938 ; 39(1958)

Förlag, utgivningsår: Umeå : Västerbottens läns hembygdsförening, 1958 (Umeå : Aktiebolaget Nyheternas tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 45-67 : ill. ; 21,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Västerbotten
Båtbyggnad Sverige Västerbotten

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof 1901-1994

Titel: Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän / Olof Hasslöf

Ingår i: Årstryck / Göteborgs museum, 0282-7980 ; 1939

Förlag, utgivningsår: Göteborg : Göteborgs museum, 1939 (Göteborg : Elanders boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 119-184 : ill. ; 27 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiskebåtar Sverige

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof 1901-1994

Titel: Båtar och båtbyggeri vid Kalmarsund / Olof Hasslöf

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1953/1954

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1954 (Stockholm : C. E. Fritzes K. Hovbokhandel i distribution)

Omfång/sidantal: s. 3-58 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtbyggnad Sverige Småland

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof

Titel: Carvel construction technique nature and origin / Olof Hasslöf

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1957-1958

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1958

Omfång/sidantal: s. 49-60 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtbyggnad

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof 1901-1994

Titel: En släkt och dess skepp : maritimhistoriska studier kring Tynderö-Gävlesläkten Brodin 1535-1960 / Olof Hasslöf

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Statens sjöhistoriska museum, 1961 (Stockholm : Kartografiska institutet/Esselte)

Omfång/sidantal: 314 s. : ill. + 3 kartor ; 28,5 cm

Innehåll:

Serie: Handlingar / Statens sjöhistoriska museum ; 02

Ämnesord och genrebeteckningar:
Släkter Sverige Medelpad
Släkter Sverige Gästrikland
Varvsindustri historia Sverige
Varvsanläggningar historia Sverige Gästrikland

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof 1901-1994

Titel: Fiskeredskap och arbetslag : till frågan om hur kulturelementen spridas / Olof Hasslöf

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea : svensk årsbok för europeisk folklivsforskning ; 1943-1944

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Bokförlags. A.-B Thule, 1944 (Stockholm : Tr. A.-B Thule)

Omfång/sidantal: s. 56-71 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fiskeredskap Sverige
Fiske Sverige
Arbetsliv Sverige

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof 1901-1994

Titel: Från skeppslag till rederiaktiebolag / Olof Hasslöf

Ingår i: Årbog / Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 0085-1418 ; 1981

Förlag, utgivningsår: Helsingør : Selskabet Handels- og søfartsmuseets venner, 1981

Omfång/sidantal: s. 110-128 : ill. ; 22 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sjöfart

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof

Titel: Kulturhistoriska båtundersökningar / Olof Hasslöf, Henry Magnusson

Ingår i: Sjöhistorisk årsbok, 0349-019X ; 1945/1946

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, 1945 (tr. 1946) (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: s. 153-176 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båtar Sverige

ISBN:


Författare: Hasslöf, Olof 1901-1994

Titel: Lagbildning och företagsorganisation genom tusen år / Olof Hasslöf

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Akademilitt., 1980 (Stockholm : Gotab)

Omfång/sidantal: 172 s. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Företagsorganisation historia
Rättshistoria

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka