Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Holmqvist, Carolina

Titel: Att leva med minnet : coping i en krigsveterans berättande om kriget i Bromarv / Carolina Holmqvist

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 2011

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 2011

Omfång/sidantal: s. 9-25 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi Finland
Andra världskriget 1939-1945 personliga berättelser Finland

ISBN:


Författare: Holmqvist, Harald

Titel: Gravfältet vid Gröteröd i Ödsmål / Harald Holmqvist

Ingår i: Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift, 0523-8609 ; 1967

Förlag, utgivningsår: Uddevalla : Bohusläns hembygdsförbund, 1967 (Uddevalla : Barneviks tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 35-47 : ill. ; 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Bohuslän
Fornlämningar Sverige Bohuslän
Gravfält Sverige Bohuslän
Bohuslän Ödsmål Gröteröd

ISBN:


Författare: Holmqvist, Ivo 1944-

Titel: "Denne Damp og denne Susen..." : teknik och naturvetenskap hos H. C. Andersen / Ivo Holmqvist

Ingår i: Rig 0035-5267 ; 2005:01

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 2005

Omfång/sidantal: s. 14-22 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Holmqvist, Klara

Titel: Skötsel av historiska trädgårdar : Gräsmattor / Klara Holmqvist, Joakim Seiler

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2017

Omfång/sidantal: 36 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Trädgårdar
Gräsmattor

ISBN:


Författare: Holmqvist, Ove

Titel: Marinens livsmedelsindustrier och proviantboden i Karlskrona / Ove Holmqvist

Ingår i: Aktuellt / Marinmuseum (Karlskrona), 1103-5595 ; 1979
Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1103-5595 ; 1979

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1979 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 43-81 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Marinen Karlskrona 1900-talet

ISBN:


Författare: Holmqvist, Ragnar

Titel: Konstnär med färg / Ragnar Holmqvist

Ingår i: Kalmar nations skriftserie, 0284-2408 ; 39(1962)

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kalmar Nation, 1963 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 39-40

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Konstnärer Sverige

ISBN:


Författare: Holmqvist, Wilhelm 1905-1989

Titel: Die Schwedischen Goldhalskragen / Wilhelm Holmqvist

Ingår i: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien, 0083-6761 ; 25

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1972 (Uppsala : A & W)

Omfång/sidantal: s. 234-259 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Guldsmedskonst historia Sverige

ISBN:


Författare: Holmqvist, Wilhelm 1905-1989

Titel: Germanic art during the first millenium A. D. / Wilhelm Holmqvist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1955 (Lund : Håkan Ohlssons boktryckeri)

Omfång/sidantal: 89 s., lxii pl-s

Innehåll:

Serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar ; 90

Ämnesord och genrebeteckningar:
Germansk konst

ISBN:


Författare: Holmqvist, Wilhelm 1905-1989

Titel: Gravfältet vid Barkarby / Wilhelm Holmqvist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1956

Omfång/sidantal: 48 s., 11 pl-s.

Innehåll:

Serie: Antikvariskt arkiv, 0083-6737 ; 05

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Holmqvist, Wilhelm 1905-1989

Titel: Guldet och makten / Wilhelm Holmqvist

Ingår i: Uppland : årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 0566-3059 ; 1972

Förlag, utgivningsår: Uppland : Upplands fornminnesförenings förlag, 1973 (Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: s. 7-21 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnåldern
Romersk järnålder

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka