Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hällqvist, Arne

Titel: Kalmar - Torsås järnväg / Arne Hällqvist

Ingår i: Kalmar nations skriftserie, 0284-2408 ; 53(1978)

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kalmar Nation, 1978

Omfång/sidantal: s. 37-45 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnvägstrafik historia Sverige Kalmar län 1800-talet 1900-talet

ISBN:


Författare: Hällstrand, Arvid

Titel: Julslakt med komplikationer / Arvid Hällstrand

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 1993

Förlag, utgivningsår: Vissefjärda : Vissefjärda hembygdsförening, 1993

Omfång/sidantal: s. 89

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Julseder Sverige Kalmar län
Slakt

ISBN:


Författare: Hällström, Agneta

Titel: Köpingar vid Smålandskusten nätverk i historiskt perspektiv / Agneta Hällström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Högskolan, 1998

Omfång/sidantal: 65 s. : kartor.

Innehåll:

Serie: C-uppsats i kulturgeografi vid institutionen för samhällsvetenskap med ekonomi, Högskolan i Kalmar

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hällström, Agneta

Titel: Kulturhistorisk utredning för Högsby golfbana, Elsabo, Livemåla med flera Högsby socken / Agneta Hällström, Örjan Molander, Magnus Petersson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2003

Omfång/sidantal: 13 s. : ill., kart

Innehåll:

Serie: Kulturhistorisk rapport / Kalmar läns museum ; 2003

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Högsby
Sverige fornlämningar Småland

ISBN:


Författare: Hällström, Agneta

Titel: Röhälla och Fröbygårda : två öländska färjeplatser under 1800-talet / Agneta Hällström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Högskolan, 1996

Omfång/sidantal: 19 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Röhälla
Sverige Öland Fröbigårda

ISBN:


Författare: Hällström, Agneta

Titel: Rostockaholme, Rostock 1:4, Algutsboda socken, Emmaboda kommun, Småland : fornlämning nr 79 : arkeologisk undersökning 1991-2001 / Agneta Hällström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2007

Omfång/sidantal: 17 s. : ill., kartor

Innehåll:

Serie: Nationella rapportprojektet / Kalmar läns museum ; 2007

Ämnesord och genrebeteckningar:
Borgar Sverige Kalmar län
Fornlämningar Sverige Kalmar län

ISBN:


Författare: Hällström, Agneta

Titel: Till allmän nytta, utmarkdelningsfastigheterna i Torslunda socken
på Öland : en studie i regional planering på 1810-talet / Agneta Hällström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Högskolan, 1995

Omfång/sidantal: 12 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Öland Torslunda
Samhällsplanering Sverige Öland

ISBN:


Författare: Hällström, Olof af 1916-1990

Titel: Ett gravfynd från Hönsåkerskullen på Alsätra i Karis / Olof af Hällström

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 52(1945)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1945 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. [30]-49 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Folkvandringstiden Finland
Merovingertid Finland
Gravskick arkeologi Finland forntiden
Gravar Finland
Brandgravar Finland
Gravhögar Finland
Smycken arkeologiska lämningar Finland forntiden
Vapen

ISBN:


Författare: Hällström, Olof af 1916-1990

Titel: Lisä suomalaisten soikeiden kupurasolkien syntyhistoriaan / Olof af Hällström

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 54-55(1947-1948)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1948 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. [45]-67 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Vikingatiden Finland
Medeltiden Finland
Smycken historia Finland Vikingatiden
Smycken arkeologiska lämningar Finland Vikingatiden
Fibulor

ISBN:


Författare: Hällström, Olof af 1916-1990

Titel: Minnesutställningen över finska kriget 1808-1809 / Olof af Hällström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: [Helsingfors] : [Finlands nationalmuseum], [1959]

Omfång/sidantal: 10 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Finska kriget 1808-1809

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka