Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hafström, Gerhard 1904-1985

Titel: Inrymning : om skattefjällen i Jämtland och Härjedalen / Gerhard Hafström

Ingår i: Rig 0035-5267 ; 1981:01

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 1981

Omfång/sidantal: s. [1]-6

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skattefjällsmålet

ISBN:


Författare: Hafström, Gerhard 1904-1985

Titel: Ledung och marklandsindelning / Gerhard Hafström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Högskolan, 1949 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: 271 s., [2] utv.-kartor : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ledung Sverige

ISBN:


Författare: Hafström, Gerhard

Titel: Riksgränsen mellan Södra Möre och Blekinge / Gerhard Hafström

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1934

Omfång/sidantal: s. 45-98 : ill. , kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Riksgränser historia Sverige Småland
Riksgränser historia Sverige Blekinge

ISBN:


Författare: Hafström, Gerhard

Titel: Riksgränsen mellan Södra Möre och Blekinge / Gerhard Hafström

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 022(1934)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 022(1934)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1934

Omfång/sidantal: s. 45-98 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gränser
Riksgränser

ISBN:


Författare: Hafström, Gerhard 1904-1985

Titel: Tiohäradslagen och Värendsrätten / Gerhard Hafström

Ingår i: Kronobergsboken (Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok), 0348-3746 ; 1965

Förlag, utgivningsår: Växjö : Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund, 1965 (Växjö : Växjöbladets boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. [49]-83

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lagar historia Sverige Småland medeltiden
Landskapslagarna

ISBN:


Författare: Hafström, Gerhard 1904-1985

Titel: Tomt är tegs moder / Gerhard Hafström

Ingår i: Skrifter / utgivna av Historiska samfundet i Åbo, 0356-1496 ; 05
Kulturhistoriska axplock : tillägnade Gabriel Nikander 21 maj 1954

Förlag, utgivningsår: Åbo : [Historiska samfundet], 1954 (Ekenäs : Ekenäs Tryckeri Aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 78-101

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Skiften

ISBN:


Författare: Hafström, Gustaf

Titel: Några problem kring regalskeppet Vasa / Gustaf Hafström

Ingår i: Forum navale : skrifter, 0280-6215 ; 18(1963)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sjöhistoriska samfundet, 1963 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 26-42 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vasa (regalskepp)
Krigsfartyg Sverige 1600-talet
Fartyg Sverige 1600-talet
Segelfartyg Sverige 1600-talet
1611-1718 (stormaktstiden, Sverige)

ISBN:


Författare: Hafström, Jonas 1945-

Titel: Riksdagens högtidliga öppnande fram till 1974 = The ceremonial opening of the Riksdag until 1974 / Jonas Hafström

Ingår i: Meddelande från Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 36(1975/1976)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1976-1976 tr. 1976 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. [5]-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Riksdagen historia

ISBN:


Författare: Hag, Kari

Titel: Elizabeth Stephansen : a pioneer / Kari Hag and Peter Lindqvist

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Trondheim : Tapir, 1997

Omfång/sidantal: 24 s,

Innehåll:

Serie: Skrifter / Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 0368-6310 ; 1997:2

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hagar, Helmut 1914-1991

Titel: Bidrag till dragoxhandelns historia i Sverige / Helmut Hagar

Ingår i: Folk-liv : acta ethnologica et folkloristica Europaea ; 1966

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag, 1967

Omfång/sidantal: s. 23-31

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Oxar handel historia Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka