Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hansson, Folke

Titel: En ny boplats från äldre stenåldern på Gotland / Folke Hansson

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 25(1930)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1930

Omfång/sidantal: s. 275-284 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Stenåldern Sverige Gotland
Boplatser stenåldern Sverige Gotland
Bosättningar Sverige Gotland Stenåldern

ISBN:


Författare: Hansson, Gunnar 1922-

Titel: Storm över Östersjön 1945 / Gunnar Hansson

Ingår i: Forum navale : skrifter, 0280-6215 ; 56(2001)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sjöhistoriska samfundet, 2001 (Karlskrona : Axel Abrahamsons tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 74-80 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stormar historia Sverige 1940-talet
Krigsfartyg Sverige 1900-talet

ISBN:


Författare: Hansson, Gustaf

Titel: Kommunal verksamhet i Högsby kommun 1863-1967 / Gustaf Hansson

Ingår i: Högsbyboken : Högsby, Långemåla och Fågelfors bygd och liv. D. 2.

Förlag, utgivningsår: Högsby : Högsby kommun, 1969 (Västervik : Ekblad)

Omfång/sidantal: s. 426-458 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Högsby
Kommunal service historia Sverige Högsby 1800-talet 1900-talet

ISBN:


Författare: Hansson, Hans

Titel: En stenåldersboplats på Gotland på Kungl. Vitterhets-, Historie och Antiqvitets akademiens bekostnad undersökt åren 1891-1893 / Hans Hansson

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 ; 10(1900)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1900 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 1-16 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Boplatser Sverige Gotland Stenåldern
Bosättningar arkeologi Gotland Stenåldern
Stenåldern Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Hansson, Hans

Titel: Från vikingatiden i Småland / Hans Hansson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening ; 003(1902)
Kalmar län (Kalmar) 0451-2715 ; 003(1902)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1902

Omfång/sidantal: s. 25-32

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingatiden Sverige Småland

ISBN:


Författare: Hansson, Hans

Titel: Gamla skepp och hamnar / Hans Hansson

Ingår i: Sjöhistorisk årsbok, 0349-019X ; 1961/1962

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, 1963 (Växjö : Davidson)

Omfång/sidantal: s. 79-96 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vrak Sverige
Båtar Sverige
Fartyg Sverige
Skepp Sverige
Hamnar Sverige
Marinarkeologi

ISBN:


Författare: Hansson, Hans

Titel: Gotländska tingshamnar : föredrag i Vitterhetsakademien den 7 februari 1967 / Hans Hansson

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 39(1967)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1967 (Visby : Gotlandstryck)

Omfång/sidantal: s. 29-34 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hamnar Sverige Gotland
Naturhamnar Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Hansson, Hans

Titel: Graffältet från järnåldern i Vimmerbyorten : bidrag till en arkeologisk topografi / Hans Hansson

Ingår i: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening, 0451-2715 ; 001(1898)
Kalmar län (Kalmar), 0451-2715 ; 001(1898)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns fornminnesförening, 1898

Omfång/sidantal: s. 38-46

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravfält Sverige Småland Vimmerby
Gravskick Sverige Småland Vimmerby
Järnåldern Sverige Småland Vimmerby

ISBN:


Författare: Hansson, Hans

Titel: Grafvar på Tuna gård i Kalmar län / Hans Hansson

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 07. Årg. 21(1892)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1892

Omfång/sidantal: s. 30-35 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravfält Sverige

ISBN:


Författare: Hansson, Hans

Titel: Kulturhistoriskt avträde / Hans Hansson

Ingår i: Fataburen 0348-971X ; 1970

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nordiska museet, 1970 (Stockholm : Ivar Hæggström)

Omfång/sidantal: s. 187-196 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka