Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hagen, Karin Gjøl

Titel: Profesjonalisme og urbanisering : profesjonalismeproblemet i håndverket belyst ved et tekstil- og vevloddsmateriale fra middelalderens Trondheim fra 1000-tallet frem til slutten av 1300-tallet / Karin Gjøl Hagen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Oslo : Universitetets oldsaksamling, 1994

Omfång/sidantal: 346 s. : diagr., ill., tab.

Innehåll:

Serie: Universitetets oldsaksamlings skrifter, 99-0111403-9 ; N.R., 16

Ämnesord och genrebeteckningar:
Textil

ISBN:


Författare: Hagen, Karin Gjøl

Titel: Solplissé - en reminisens av middelalderens draktutvikling? : en komparativ studie i plisserte stoffer fra Birka, Vangsnes, middelalderens Trondheim, Uvdal og Setesdal / Karin Gjøl Hagen

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Oslo : Universitetets oldsaksamling, 1992

Omfång/sidantal: 110 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Varia / Universitetets Oldsaksamling, 0333-1296 ; 25

Ämnesord och genrebeteckningar:
Dräkthistoria Norden Medeltiden

ISBN:


Författare: Hagerman, Kiell Christoffer 1740-1808

Titel: Journal hållen på Kongl. ÖrlogsSkjeppet Prins Carl under 1790 åhrs sjö-campag och Sedermera, mot all Förmodan, Continuerad i Ryssland under fångenskapen därstädes / Kiell Christoffer Hagerman ; med inledning och efterskrift av professor Gösta Rosenblad

Ingår i: Forum navale : skrifter, 0280-6215 ; 46(1991)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sjöhistoriska samfundet, 1991 (Karlskrona : Axel Abrahamsons tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 1-46 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Rysk-svenska kriget 1788-1790

ISBN:


Författare: Hagerman, Maja 1960-

Titel: Spåren av kungens män : om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid / Maja Hagerman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Rabén Prisma, 1996 (Italien : )

Omfång/sidantal: 435 s. : ill (huvudsakligen i färg)

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kristnande Sverige

ISBN:


Författare: Hagerman, Maja 1960-

Titel: Tusenårsresan / Maja Hagerman, Claes Gabrielsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Prisma, 1999 (Värnamo : Fälth & Hässler)

Omfång/sidantal: 236 s. : färgill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Historia Sverige Forntiden
Historia Sverige Medeltiden

ISBN:


Författare: Hagerup, Eiler

Titel: Märkvärdiga exempel af de heliga martyrer, deras swåra lidande, segerrika tro och tålamod i de tio stora förföljelser, som under den hedniska öfwerheten i de tre första århundraden efter Christi födelse öfwergingo christenheten / till allmän uppbyggelse samlade och utgifna af Eiler Hagerup ; samt nu bearbetade och med bihang tillökta af C.O. Rosenius

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, 1877

Omfång/sidantal: 244 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hagfeldt, Hans 1942-

Titel: Metod att bestämma förhistoriska blästslaggers sammansättning och smältpunkt / Hans Hagfeldt

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Jernkontoret, 1971

Omfång/sidantal: 7 bl.

Innehåll:

Serie: Jernkontorets forskning. Serie H, 0280-137X ; 03

Ämnesord och genrebeteckningar:
Järnframställning historia
Arkeologi metodik

ISBN:


Författare: Hagland, Jan Ragnar

Titel: "Torkjel myntmästare sänder dig peppar" : köpenskap och handel / Jan Ragnar Hagland

Ingår i: Runmärkt : från brev till klotter : runorna under medeltiden /redaktörer: Solbritt Benneth ...

Förlag, utgivningsår: Carlsson : Stockholm , 1994 (Borås : Centraltr.)

Omfång/sidantal: s. 82-90 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runinskrifter Norden Medeltiden
Runor Norden Medeltiden

ISBN:


Författare: Haglod, Ingela

Titel: Sandby-Gårdby-Gymnastikförening / Ingela Haglod

Ingår i: Sandby och Gårdby : två socknar på Öland / Utgiven av Sandby-Gårdby hembygdsförening

Förlag, utgivningsår: [Färjestaden] : Sandby-Gårdby hembygdsförening, 2009 (Kalmar : Lenanders Grafiska)

Omfång/sidantal: s. 198-199 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gymnastikföreningar Sverige Öland

ISBN:


Författare: Haglund, Emil

Titel: Redogörelser för inventering av odlingsjord / Emil Haglund

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1922

Omfång/sidantal: 278 s. [[2], 278 s., 8 pl-bl)

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka