Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Författare: Hellman, Gustaf Adolf

Titel: Forntida borgar på Omberg, Östergötland / Gustaf Adolf Hellman

Ingår i: Östergötland Linköping : Östergötlands länsmuseum, 0349-0440 ; 1970

Förlag, utgivningsår: Linköping : Östergötlands fornminnesförening, 1971 (Linköping : A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 3-16 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornborgar Sverige Östergötland

ISBN:


Författare: Hellman, Gustav Adolf

Titel: Gudahagen, Näsums by och socken : något om specialkarteringen år 1966 samt enskifteskartan och dess beskrivning åren 1812-15 / G. A. Hellman

Ingår i: Årsbok / Skånes hembygdsförbund ; 1968
Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1968

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Skånes hembygdsförbund, 1968 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 9-18 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Skåne Gudahagen
Arkeologi Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Hellman, Gustav Adolf

Titel: Gudahagen, Näsums by och socken : något om specialkarteringen år 1966 samt enskifteskartan och dess beskrivning åren 1812-15 / G. A. Hellman

Ingår i: Årsbok / Skånes hembygdsförbund ; 1968
Skånes hembygdsförbunds årsbok ; 1968

Förlag, utgivningsår: Kristianstad : Skånes hembygdsförbund, 1968 (Lund : Skånska Centraltryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 9-18 : ill. ; 24,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Skåne Gudahagen
Arkeologi Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Hellman, Gustav Adolf

Titel: Riksantikvarieämbetets inventering av fasta fornlämningar på Dal år 1963 / Gustav Adolf Hellman

Ingår i: Hembygden (Färgelanda) : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 0346-6132 ; 1964

Förlag, utgivningsår: Vänersborg : Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1964 (Vänersborg : Vänersborgs boktryckeri)

Omfång/sidantal: s. 17-41 : ill. ; 22,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Dalsland
Fornlämningar Sverige Dalsland
Fornminnesinventeringar Sverige Dalsland

ISBN:


Författare: Hellman, Katja

Titel: Att förstå det främmande i frågelist svar om 1950-talet / Katja Hellman

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 2003

Förlag, utgivningsår: Åbo : Utg., 2003

Omfång/sidantal: s. 36-42

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Frågelistor

ISBN:


Författare: Hellman, Kerstin

Titel: När fruktträden blommade : historien om Åmund fruktodling i Hossmo / Kerstin Hellman

Ingår i: Krönika / Hossmo socken, 1103-7229 ; 7(2010)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Hossmo sockens hembygdsförening, 2010 ([Kalmar] : [Högsk. i Kalmar])

Omfång/sidantal: s.7-28 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fruktodling

ISBN:


Författare: Hellman, Kerstin

Titel: När fruktträden blommade : historien om Åmund fruktodling i Hossmo / Kerstin Hellman

Ingår i: Krönika / Hossmo sockens hembygdsförening, 1103-7229 ; 07(2010)

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Hossmo sockens hembygdsförening, 2010

Omfång/sidantal: s. 7-28 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fruktodling Sverige Småland
Torp Sverige Småland

ISBN:


Författare: Hellman, Kerstin

Titel: Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län : del 1 Allmän beskrivning och katalog över särskilt värdefulla objekt och del 2 Katalog över samtliga objekt / Kerstin Hellman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Statens naturvårdsverk : Solna, 1984

Omfång/sidantal: 123 + 153 s. , : ill, kartor, bil.

Innehåll:

Serie: Naturvårdsverkets rapport 1787, 1788

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Hellman, Theodor 1877-1958

Titel: Redogörelse för de av föreningen i Hernösand med statsunderstöd anordnade vetenskapliga kurserna i hembygdsforskning och hembygdsundervisning för norrländska folkskollärare. 1:1, Redogörelse för de af Föreningen sommaren 1914 i Hernösand med statsunderstöd anordnade vetenskapliga kurserna i hembygdsforskning och hembygdsundervisning för norrländska folkskollärare / Utarb. av Th. Hellman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Härnösand : Föreningen, 1914 (Härnösand : Hernösands-postens tryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: 57 s.: ill. vikt bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hembygdsforskning
Geografi Sverige Norrland

ISBN:


Författare: Hellman, Theodor 1877-1958

Titel: Redogörelse för de av föreningen i Hernösand med statsunderstöd anordnade vetenskapliga kurserna i hembygdsforskning och hembygdsundervisning för norrländska folkskollärare. 2, Redogörelse för de av föreningen sommaren 1915 i Härnösand med statsunderstöd anordnade vetenskapliga kurserna i hembygdsforskning och hembygdsundervisning för norrländska folkskollärare / Th. Hellman

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Härnösand : Föreningen, 1916 (Härnösand : Härnösands boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: 52 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hembygdsforskning Sverige
Geografi Sverige Norrland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356


Tillbaka