Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster : namntolkningar / Ivar Modéer

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1936 (Uppsala : Appelberg)

Omfång/sidantal: ix, 139 s.

Innehåll:

Serie: Arbeten utgivna med understöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond, 99-0441467-X ; 45

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Flintan, flutan och andra namn / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1933

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1933 (Uppsala : Appelbergs boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 3-24 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Sverige

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Forntida svensk försvarsberedskap / Ivar Modéer

Ingår i: Saga och sed Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien, 1934- 0586-5360 ; 1937

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs akademien, [1938]

Omfång/sidantal: s. 66-77 : kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vårdkasar

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Fornvästnordiska verbstudier. 1 / Ivar Modéer

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : A.-B. Lundequistska bokhandeln, 1941 ( Uppsala : Almqvist & Wiksells boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: 123 s.

Innehåll:

Serie: Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1941:10

Ämnesord och genrebeteckningar:
Språkvetenskap
Fornisländska
Fornnorska
Semantik

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Fornvästnordiska verbstudier. 2 / Ivar Modéer

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : A.-B. Lundequistska bokhandeln, 1943 ( Uppsala : Almqvist & Wiksells boktryckeri A.-B.)

Omfång/sidantal: 130 s.

Innehåll:

Serie: Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1943:8

Ämnesord och genrebeteckningar:
Språkvetenskap
Fornisländska
Fornnorska
Semantik

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Fotografien som hjälpmedel inom ortnamnsforskningen / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1932

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1932 (Uppsala : Wretmans boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 3-11 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Sverige
Fotografi

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Gamla båtleder i Mönsterås socken / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1937

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1937 (Uppsala : Appelbergs boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 21-32 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vattenvägar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar

Titel: Kalmar Nation under Professor Tord Pallanders inspektorat 1948-1957 / Ivar Modéer

Ingår i: Kalmar nations skriftserie, 0284-2408 ; 36(1959)

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kalmar nation, 1960 (Kalmar : Barometerns tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 16-24

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Studentnationer Sverige Uppland

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Karl Engstrand / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1940/1941

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1941 (Stockholm : C. E. Fritzes K. Hovbokhandel i distribution)

Omfång/sidantal: 36 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Med J. H. Rhezelius på forskningsresa i Kalmar län år 1634 / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1940/1941

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1941 (Stockholm : C. E. Fritzes K. Hovbokhandel i distribution)

Omfång/sidantal: s. 21-30

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka