Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Medelius, Sten

Titel: In memoriam : Åke Ingelsberg / Sten Medelius

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 1988

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbos hembygdskrets, 1988 (Kalmar : Barometern)

Omfång/sidantal: s. 3. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografi
Lärare Sverige Öland
Manliga lärare Sverige Öland
Sverige Öland Högby

ISBN:


Författare: Medelius, Sten 1928-2010

Titel: In memoriam : Alf Järbäck / Sten Medelius

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 2003

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbo hembygdskrets, 2003

Omfång/sidantal: s. 3 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografi
Sverige Öland Böda

ISBN:


Författare: Medelius, Sten 1928-2010

Titel: In memoriam : Ernst Jonsson / Sten Medelius

Ingår i: Öländsk bygd : Åkerbo härad : Åkerbo hembygdskrets årsbok, 1102-2493 ; 2005

Förlag, utgivningsår: Löttorp : Åkerbo hembygdskrets, 2005

Omfång/sidantal: s. 3 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografi
Sverige Öland Bläsinge

ISBN:


Författare: Medin, F. G.

Titel: Om sparsamhet / F. G. Medin

Ingår i: Långasjö : försök till en sockenbeskrivning / redigerad av Eric Elgqvist

Förlag, utgivningsår: Emmaboda : Långasjö sockens hembygds- och fornminnesförening, 1938

Omfång/sidantal: s. 139-140

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bankväsende Sverige Småland
Sverige Småland Långasjö

ISBN:


Författare: Meier, Brunhilde

Titel: Församlingens byggnader : och dess behov : en analysmodell / Brunhilde Meier

Ingår i: Kyrkorummet - kulturarv och gudstjänst : en samtalsbok om ett förändringsskede / Peter Bexell och Gunnar Weman (red)

Förlag, utgivningsår: Växjö : Artos & Norma, 2008

Omfång/sidantal: s. 109-124 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkorummet

ISBN:


Författare: Meijer, Hans 1922-1987

Titel: Regeringsformen : 150-årsminnet / utgiven på uppdrag av Kommittén för firandet av regeringsformens 150-årsjubileum i samband med utställningen Regeringsformen 1809

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1959 (Stockholm : Marcus)

Omfång/sidantal: 56 s. ; 12,5 x 21 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Akozino, Achmylovo och mälaryxorna / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 92(1985)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1985 (Vammala : Vammalan Kirjapaino Oy)

Omfång/sidantal: s. 15-34 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sovjetunionen
Bronsåldern Sovjetunionen
Gravfält Sovjetunionen
Gravskick arkeologi Sovjetunionen forntiden
Ananinokulturen
Yxor arkeologiska lämningar Sovjetunionen
Smycken arkeologiska lämningar Sovjetunionen

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Carl Olof Nordman / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 49(1942)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1942 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. [8]-12 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografi Genealogi Finland

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Dåvits : en essä om förromersk järnålder / Carl Fredrik Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 76(1969)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1969 (Helsingfors : Oy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 27-69 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Gravrösen Finland
Järnåldern Finland
Smycken arkeologiska lämningar Finland Järnåldern
Halsband
Armband
Vapen
Yxor arkeologiska lämningar Finland
Dolkar arkeologiska lämningar Finland
Keramik Finland
Asbetskeramik Finland

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: De österbottniska tvärslåspännena / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 56(1949)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1949 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 5-17 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Finland fornlämningar
Smycken
Spännen historia Finland forntiden
Smycken arkeologiska lämningar Finland forntiden
Broscher
Fibulor

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka