Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: En romersk bronsskål från Österbotten / C. F. Meinander

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 45

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1945 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 133-138 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Järnåldern Finland
Gravrösen
Gravskick arkeologi Finland forntiden
Stensättningar
Romersk järnålder

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Kommentarer till spånpilens historia / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 69(1962)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1962 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 39-61 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Åland
Stenåldern Åland
Neolitisk tid Åland
Vapen arkeologiska lämningar Åland
Pilspetsar arkeologiska lämningar Åland

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Några forngravar i Laihela / Carl Fredrik Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 50(1943)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1943 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 32-46 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Gravar historia Finland forntiden
Gravhögar Finland
Bronsåldern Finland
Romersk järnålder Finland

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Odin i Staraja Ladoga / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 92(1985)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1985 (Vammala : Vammalan Kirjapaino Oy)

Omfång/sidantal: s. 65-69 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sovjetunionen
Vendeltiden
Fornnordisk religion

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Om introduktionen av sädesodling i Finland / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 90(1983)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1984 (Vammala : Vammalan Kirjapaino Oy)

Omfång/sidantal: s. 5-20

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Lantbruk historia Finland Forntiden

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Pyheensilta stenåldersboplats / Carl Fredrik Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 46(1939)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1939 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 28-43 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Boplatser Stenåldern Finland
Bosättningar Finland Stenåldern
Vapen
Pilspetsar
Yxor
Stenredskap
Gropkeramik
Gropkeramisk kultur Finland
Kamkeramisk kultur Finland

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Skifferknivar med djurhuvudskaft / Carl Fredrik Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 71(1964)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1964 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 5-32 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Boplatser Stenåldern Finland
Bosättningar Finland Stenåldern
Redskap arkeologiska lämningar Finland Stenåldern
Stenredskap arkeologiska lämningar Finland Stenåldern
Knivar arkeologiska lämningar Finland Stenåldern
Dolkar arkeologiska lämningar Finland Stenåldern
Kamkeramisk kultur Finland
Keramik Finland Stenåldern Neolitisk tid
Skiffer

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Smikärr / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 69(1962)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1962 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 5-38 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Åland
Stenåldern Åland
Boplatser Stenåldern Åland
Gropkeramisk kultur Åland
Stenredskap arkeologiska lämningar Åland

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Tervolakniven / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 54-55(1947-1948)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1948 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 5-13

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Stridsyxekulturen Finland
Kamkeramisk kultur
Vapen
Dolkar
Knivar

ISBN:


Författare: Meinander, Carl Fredrik 1916-2004

Titel: Tre återförvärvade troféer och fyra försmådda / C. F. Meinander

Ingår i: Finskt museum, 0355-1814 ; 51(1944)

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1944 (Helsingfors : K. F. Puromies boktryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 40-66 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Lantkrigsväsen Finland
Infanteri Finland
Fälttecken Finland
Fanor Finland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka