Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Montin, Kim

Titel: Skärgårdsångaren och passagerarna : kring Ångbåts Ab Åland 1875-1975 / Kim Montin

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1990

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1990

Omfång/sidantal: s. 47-62

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ångfartyg Åland

ISBN:


Författare: Monö, Rune 1920-2007

Titel: Att märka SAS' flygplan / Rune Monö

Ingår i: Bulletin / Nationalmuseum, 0347-7835 : 18(1994:2-3)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nationalmuseum, 1995 (Uddevalla : Risberg)

Omfång/sidantal: s. 92-103 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Moor, Erich O.

Titel: IR 200 : etniska frivilliga i finska armén / Erich O. Moor

Ingår i: Meddelande från Armémuseum (Stockholm), 0349-1048 ; 52(1992)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen Armémusei vänner, 1992 (Västervik : Ekblad)

Omfång/sidantal: s. [149]-162 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Estniska frivilliga (i andra staters krig) Fortsättningskriget 1941-1944 Finland
Etniska frivilliga (i andra staters krig) Andra världskriget Finland

ISBN:


Författare: Moora, Harri 1900-1968

Titel: Die Ausgrabungen ältereisenzeitlischer Hügelgräver im Kreise Jēkabpils = Senā dzelzslaikmeta uzkalniņu kapu Izrakumi Jēkabpils apriņķi / H. Moora

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Riga : Piemineklu valdez izdevums, 1928

Omfång/sidantal: 21 s., 19 pl.-s. : ill.

Innehåll:

Serie: Pieminekl̨u valdes materiālu krājumi, Archaiolog̨ijas raksti ; 1:3

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Lettland
Gravhögar Lettland Äldre järnåldern
Gravskick arkeologi Lettland forntiden
Järnåldern Lettland

ISBN:


Författare: Moora, Harri 1900-1968

Titel: Einige Ergebnisse der Burgbergforschung im Ostbaltikum / H. Moora

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 74(1967)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1967 (Helsinki : Öy Weilin + Göös AB)

Omfång/sidantal: s. 64-96 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Baltikum
Gravar Baltikum
Gravskick arkeologi Baltikum forntiden
Borgar Baltikum
Medeltiden

ISBN:


Författare: Moora, Harri 1900-1968

Titel: Viron muinaislinnoista : Suomalais-eestiläisessä kansallisten tieteiden tutkijain kongressissa Helsingissä kesäk. 3 p:nä 1939 pidetty esitelmä / H. Moora

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 46(1939)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1940 (Helsinki : K. F. Puromiehen Kirjapaino)

Omfång/sidantal: s. 1-15 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Borgar Estland
Borgar Livland

ISBN:


Författare: Moora, Harri 1900-1968

Titel: Zur ethnischen Geschichte der ostseefinnischen Stämme / H. Moora

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 59:3

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1958

Omfång/sidantal: 40 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Arkeologi Baltikum
Finsk-ugriska folk
Finsk-ugriska språk

ISBN:


Författare: Moora, Harri 1900-1968

Titel: Zur ethnischen Geschichte der ostseefinnischen Stämme / H. Moora

Ingår i: Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja : Finska fornminnesföreningens tidskrift, 0355-1822 ; 59:3

Förlag, utgivningsår: Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1958

Omfång/sidantal: 40 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Arkeologi Baltikum
Stenåldern Finland
Stenåldern Baltikum
Kamkeramisk kultur
Stridsyxekulturen
Mesolitisk tid
Mesolitisk tid Baltikum
Europeiska etniska grupper
Germaner
Kelter historia
Finsk-ugriska folk
Finsk-ugriska språk

ISBN:


Författare: Moore, Alan

Titel: Rig in Northern Europe / Alan Moore

Ingår i: The Mariner's mirror : the journal of the Society for nautical research, 0025-3359 ; 42(1956:1)

Förlag, utgivningsår: London : Bentley house, 1956

Omfång/sidantal: s. 6-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Segelfartyg historia

ISBN:


Författare: Morcken, Roald

Titel: Norse nautical units and distance measurements / Roald Morcken

Ingår i: The Mariner's mirror : the journal of the Society for nautical research, 0025-3359 ; 54(1968:3)

Förlag, utgivningsår: London : Bentley house, 1968

Omfång/sidantal: s. 393-402

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Navigeringsutrustning

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka