Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Angelsaxiska (anglosaxiska) mynt funna i Småland. 1, Jönköpings län. 2, Kronobergs län. 3, Kalmar län / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg. 03(1874)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1874

Omfång/sidantal: s. 43-46

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Myntfynd Sverige vikingatiden
Mynt historia Brittiska öarna vikingatiden
Arkeologi Sverige Småland Järnåldern
Järnåldern Sverige Småland

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Boning, grav och tempel / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 21:01

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1918-1924

Omfång/sidantal: s. 1-201 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bebyggelse

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Bronsåldern i norra och mellersta Sverige / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 03:01

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets-, historie och antiqvitetsakademien, 1870

Omfång/sidantal: s. 173-433 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern Sverige

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Bronsringar från Stenkyrka socken på Gotland / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 04. Årg. 11(1882)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1882

Omfång/sidantal: s. 13-14 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kyrkor Sverige Gotland
Bronsåldern Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Bronsvagnen från Ystad / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg. 02(1873)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1873

Omfång/sidantal: s. 4-10, 52-61 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern
Bronsåldern Sverige

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: De förhistoriska perioderna i Skandinavien / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 08. Årg. 22(1893)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, [1896]

Omfång/sidantal: 16 s. ; 20 pl-bl. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1842-1913

Titel: De förhistoriska perioderna i Skandinavien / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 08. Årg. 22(1893). Bihang.

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1893

Omfång/sidantal: 16 s., 20 pl.bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern arkeologi Norden
Bronsåldern arkeologi Norden
Järnåldern arkeologi Norden

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: De mandelformiga flintverktygens ålder / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 20:06

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1919

Omfång/sidantal: s. 1-60 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin]

Titel: De mandelformiga flintverktygens ålder / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 20:06

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1919

Omfång/sidantal: s. 1-60 : ill

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1842-1921

Titel: Den förhistoriska fornforskarens metod och matrial / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 08:03

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets-, historie och antiqvitetsakademien, 1884-1891

Omfång/sidantal: s. 1-28

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka