Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Masson, Vadim Michailovi? 1929-

Titel: Stenyxan i händerna på den moderne vetenskapsmannen / V.M. Masson

Ingår i: Forntida teknik, 0283-3301 ; 1992:2

Förlag, utgivningsår: Sveg : Institutet för forntida teknik, 1992

Omfång/sidantal: s. 6-8 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Experimentell arkeologi

ISBN:


Författare: Masters, John 1914-1983

Titel: Trumpeter och en tiger / John Masters ; [övers. av Claës Gripenberg]

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Bonnier, 1957 (Stockholm : Alb. Bonniers boktryckeri)

Omfång/sidantal: 270, [1] s., 2 pl.-bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Biografier

ISBN:


Författare: Mateer, Niall J.

Titel: Preliminary report on the skeletal material from Alby, Öland / Niall J. Mateer

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Societas Upsaliensis pro geologia quaternaria [Kvartärgeologiska fören.], 1979 (Uppsala : Reklam & katalogtryck)

Omfång/sidantal: 8 s. ; 21 cm

Innehåll:

Serie: Striolae, 0348-4386 ; 1979:7

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kvartärtid
Arkeologi Sverige

ISBN:


Författare: Matern, Nils von 1893-1960

Titel: Vägen genom tiderna / N. v. Matern

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Natur och Kultur, 1949

Omfång/sidantal: s. 1-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kommunikationer
Vägar

ISBN:


Författare: Matern, Nils von 1893-1960

Titel: Vägen kulturvården och landskapet / N. v. Matern

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Natur och Kultur, 1949

Omfång/sidantal: s. 209-224 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kommunikationer
Vägar

ISBN:


Författare: Mathiassen, Therkel

Titel: Stenalderbopladser i Aamosen / Therkel Mathiassen ; med bidrag av J. Troels-Smith og Magnus Degerbøl

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: København : , 1943

Omfång/sidantal: 146 s. : ill.

Innehåll:

Serie: Nordiske fortidsminder ; 3:3

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenåldern arkeologi Danmark
Boplatser stenåldern Danmark

ISBN:


Författare: Mathiasson, Börje

Titel: Dokumentation av utförda åtgärder inom Eds bruk 1996-2000, Västra Eds socken, Västerviks kommun, Kalmar län, upprättad i november 2005 / Börje Mathiasson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : Kalmar läns museum, 2005

Omfång/sidantal: 36 s. : färgill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Västra Ed
Sverige Småland Eds bruk

ISBN:


Författare: Mathiesen Hjelmdahl, Kirsti

Titel: Historisk tid blir kulturelle lekeplasser / Kirsti Mathiesen Hjelmdahl

Ingår i: Rig 0035-5267 ; 2002:01

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Föreningen för svensk kulturhistoria, 2002

Omfång/sidantal: s. [1]-19 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Etnologi Norge

ISBN:


Författare: Mathiæ Myliander, Laurentius

Titel: Een kort och Eenfaldigh Tröst Predikan/ Som hållen är uthi Stockholm i S. Mariæ Magdalenæ Kyrkio på Södermalm/ Uthi then ährewerdighe och Höghlärde herres D. Pedhers Ionæ Angermanni Biskops i Wexsiöö käre Sons/ fordom Gudfruchtiges och Wällärdhes Man nu hoos Gudh Saligh Studentz Dn, Josephi Petri Begraffningh aff Gudhz Ordz ringa Tienere och Cappelan widh Stockholms stora Stadz Kyrkio Laurentio Mathiæ Myliandro Then 17. Februarii, Åhr effter Christi Bördh 1629 / Laurentius Mathiæ Myliander

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Kalmar : , 1629 (Kalmar : Christopher Gunther)

Omfång/sidantal: [20] s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Homiletik 1600-talet

ISBN:


Författare: Matiskainen, Heikki

Titel: Geradmeissel vom südfinnischen Typ, spätmesolithische Gegenstandsgruppe / Heikki Matiskainen

Ingår i: Suomen museo, 0355-1806 ; 94(1987)

Förlag, utgivningsår: Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1987 (Vammala : Vammalan Kirjapaino Oy)

Omfång/sidantal: s. 5-33 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Finland
Stenåldern Finland
Mesolitisk tid Finland
Verktyg Stenåldern
Bergartsyxor Stenåldern
Skiffer

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka