Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Två nordiska bronsålderssaker funna i Schweiz / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 03. Årg. 08(1879)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1879

Omfång/sidantal: s. 141-150 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Våra fasta fornlämningar. 2, stendösar / Oscar Montelius

Ingår i: Kongl. Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademiens månadsblad 0283-2488 ; Bd. 01. Årg. 02(1873)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets, historie och antiqvitetsakademien, 1873

Omfång/sidantal: s. 49-52 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige
Gravar Sverige
Dösar Sverige
Gravskick arkeologi forntiden

ISBN:


Författare: Montell, Vilhelm 1863-1941

Titel: Vårbrytningar : berättelser / Vilh. Montell

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Fosterlandsstiftelsen, 1906 (Stockholm : Nygren & Co.)

Omfång/sidantal: 133 s. : ill. ; 12,5 x 19,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montén, Erik

Titel: Åsnen, hägrars och fiskgjusars eldorado / Erik Montén

Ingår i: Natur i Småland / under red. av Albert Eklundh och Kai Curry-Lindahl ; med förord av Torsten Nothin

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svensk natur, 1950 (Göteborg : Elanders boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 327-335, : ill.

Innehåll:

Serie: Svensk naturs landskapsserie

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montén, Erik

Titel: Fiskeriförsöksstationen i Aneboda / Erik Montén

Ingår i: Natur i Småland / under red. av Albert Eklundh och Kai Curry-Lindahl ; med förord av Torsten Nothin

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svensk natur, 1950 (Göteborg : Elanders boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 283-287, : ill.

Innehåll:

Serie: Svensk naturs landskapsserie

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montgomery, Arthur 1889-1976

Titel: Levnadsstandard och ekonomisk utveckling under de senaste hundra åren / Arthur Montgomery

Ingår i: Svenska folket genom tiderna : vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. [13], Översikts- och registerband / redigerad av Ewert Wrangel [...] [...] under redaktionell medverkan av Arvid Gierow [...] Bror Olsson

Förlag, utgivningsår: Malmö : Allhem, 1940 (Malmö : Allhem)

Omfång/sidantal: s. 247-276 : ill. 5 pl-bl. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Levnadsstandard historia Sverige 1800-talet 1900-talet
Ekonomisk tillväxt Sverige 1800-talet 1900-talet

ISBN:


Författare: Montgomery, Carl Hampus 1808-1862

Titel: "Flottans modellkammare är ganska nett och angenemn att påse" / Carl Hampus Montgomery

Ingår i: Aktuellt / Marinmuseum (Karlskrona), 1103-5595 ; 1983
Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1103-5595 ; 1983

Förlag, utgivningsår: Karlskrona : Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona, 1983 (Karlskrona : Abrahamson)

Omfång/sidantal: s. 26-37 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Reseskildringar Blekinge 1800-talet

ISBN:


Författare: Monthan, Olof

Titel: Ljugarns strandridaregård : tal vid återinvigningen den 6 juli 1974 / Olof Monthan

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 46(1974)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1974 (Nyköping : Länstryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 73-80 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Tullhus historia Sverige Gotland 1800-talet 1900-talet

ISBN:


Författare: Montin, Kim

Titel: Skärgårdsångaren och passagerarna : kring Ångbåts Ab Åland 1875-1975 / Kim Montin

Ingår i: Budkavlen Åbo 0302-2447 ; 1990

Förlag, utgivningsår: Åbo : Åbo akademi, 1990

Omfång/sidantal: s. 47-62

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ångfartyg Åland

ISBN:


Författare: Monö, Rune 1920-2007

Titel: Att märka SAS' flygplan / Rune Monö

Ingår i: Bulletin / Nationalmuseum, 0347-7835 : 18(1994:2-3)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Nationalmuseum, 1995 (Uddevalla : Risberg)

Omfång/sidantal: s. 92-103 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka