Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Munthe, Arne 1901-1965

Titel: Minnesskrift utg. med anledning av Svenska tobaksmonopolets tjugofemåriga verksamhet den 1 juni 1940 : 1915-1940 / Arne Munthe

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Hæggström, 1940

Omfång/sidantal: 8 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. I, Gustaf von Psilander / Arnold Munthe

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1922 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 62 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Amiraler Sverige
Sjöofficerare Sverige

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. II, Jakob Bagge / Arnold Munthe ; teckningar af amiral J. Hägg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1922 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 82 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Amiraler Sverige
Sjöofficerare Sverige

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. III, Nils Ehrensköld / Arnold Munthe ; teckningar af amiral J. Hägg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1922 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 162 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1654-1718 (karolinska tiden, Sverige)
Sjöofficerare Sverige

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. IV, Klas Kristersson Horn / Arnold Munthe ; teckningar af amiral J. Hägg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1922 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 130 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. V, Klas Fleming, Karl Gustaf Wrangel, Martin Thijsen Anckarhielm : danska kriget 1643-1645. D. 2. 1, senare delen omfattande tiden juli-december 1644 / Arnold Munthe ; teckningar af amiral J. Hägg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1908 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 214 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stormaktstiden (1611-1718)
Sjöofficerare Sverige

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. V, Klas Fleming, Karl Gustaf Wrangel, Martin Thijsen Anckarhielm : danska kriget 1643-1645. D. 2. 2, senare delen omfattande tiden från början af år 1645 till och med fredsslutet den 13 augusti / Arnold Munthe ; teckningar af amiral J. Hägg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1910 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 220 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stormaktstiden (1611-1718)
Sjöofficerare Sverige

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. VI, Henrik af Trolle, Fredrik af Chapman, Otto Henrik Nordenskjöld, Gustaf III, politiken och flottan 1772-1784 / Arnold Munthe ; teckningar af amiral J. Hägg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1911 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 278 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
1772-1809 (gustavianska tiden, Sverige)
Gustavianska tiden, 1772-1809
Sjöofficerare Sverige

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. VII, Flottan och ryska kriget 1788-1790 : Otto Henrik Nordenskjöld. D. 3, Örlogsflottornas operationer under andra krigsåret intill augusti 1789 : konteramiral Lilliehorns förhållande i slaget vid Ölands södra udde och däraf föranledda rättegångar / Arnold Munthe ; teckningarna av J. Hägg

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1916 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 296 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Rysk-svenska kriget 1788-1790

ISBN:


Författare: Munthe, Arnold 1856-1926

Titel: Svenska sjöhjältar. VII, Flottan och ryska kriget 1788-1790 : Otto Henrik Nordenskjöld. D. 6, senare delen av tredje krigsåret : svenska flottornas blockering i och utbrytning ur Viborgska viken, andra slaget vid Svensksund och freden i Värelä, Nordenskjölds öden efter kriget / Arnold Munthe ; pennteckningarna af J. Hägg ; kartor och slagplaner af löjtnant Wintzell

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1923 (Stockholm : Norstedt)

Omfång/sidantal: 376 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ryska kriget 1788-1790
Gustavianska tiden 1772-1809

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka