Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Munthe, Henrik

Titel: Bevara Gotlands gamla kalkugnar / Henrik Munthe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 01(1929)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1929 (Visby : Gotlands Allehanda)

Omfång/sidantal: s. [18]-26 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kalkbruk (anläggning)
Kalk framställning, tillverkning etc.
Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Munthe, Henrik 1860-1958

Titel: En ny boplats från äldre stenåldern på Gotland / Henr. Munthe

Ingår i: Fornvännen, 0015-7813 ; 25(1930)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 1930

Omfång/sidantal: s. 257-285 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Stenåldern Sverige Gotland
Boplatser Sverige Gotland
Sverige Gotland Gisslause

ISBN:


Författare: Munthe, Henrik

Titel: I. Översikt över Sydbaltikums och Gamleby-bygdens geografiska utveckling efter istiden / Henrik Munthe

Ingår i: Särtryck ur Västerviks historia : förhistorisk tid : Västerviks historia

Förlag, utgivningsår: Västervik : A.-B. C. O. Ekblad & Co, 1933

Omfång/sidantal: s. 5-16, : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Västervik
Geografi Sverige Småland Gamleby

ISBN:


Författare: Munthe, Henrik 1860-1958

Titel: Inledande öfversikt öfver Kalmartraktens senkvartära historia / Henrik Munthe

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1902 (Stockholm : Kungliga Boktryckeriet)

Omfång/sidantal: s. 13

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Kalmar
Geologi Sverige Kalmar

ISBN:


Författare: Munthe, Henrik

Titel: Låt "svärdslipningsstenarna" ligga kvar på sina platser / Henrik Munthe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 01(1929)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1929 (Visby : Gotlands Allehanda)

Omfång/sidantal: s. [44]-45 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svärdslipningsstenar Sverige Gotland
Fornlämningar Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Munthe, Henrik

Titel: Några nyare fynd av sliprännor på Gotland / Henrik Munthe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 16(1944)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1944 (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: s. 7-16 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Sliprännor

ISBN:


Författare: Munthe, Henrik

Titel: Nya data rörande Gotlands "svärdslipningsstenar" / Henr. Munthe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 06(1934)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1934 (Visby : GotlandsPosten)

Omfång/sidantal: s. [3]-17 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svärdslipningsstenar Sverige Gotland
Fornlämningar Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Munthe, Henrik

Titel: Om gamla tilläggsplatser för farkoster på Gotland / Henrik Munthe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 19(1947)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1947 (tryckt 1948) (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: s. 44-56 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Båttrafik Sverige Gotland
Hamnar Sverige Gotland
Naturhamnar Sverige Gotland
Förtöjning
Transportväsen Sverige Gotland vikingatiden
Sverige Gotland vikingatiden

ISBN:


Författare: Munthe, Henrik

Titel: Om hällen och de lösa jordlagren vid Halsjärnet samt Neogards tankar därom / Henrik Munthe

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 18(1946)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1946 (Lund : Håkan Ohlsson)

Omfång/sidantal: s. 96-100 ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Kalksten förekomst Gotland

ISBN:


Författare: Munthe, Ludvig W:son 1849-1937

Titel: Kungl. Fortifikationens historia. 1, Svenska fortifikationsväsendet från nyare tidens början till inrättandet af en särskild fortifikationsstat år 1641 / Ludwig W:son Munthe

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1902

Omfång/sidantal: 643 s., 29 kart.- o. pl.-bl.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka