Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Om högsättning i skepp under vikingatiden / Oscar Montelius

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 : 06(1885-1887)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1885-1887 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 149-189

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Gravskick arkeologi forntiden
Gravar
Vikingatiden

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Om lifvet i Sverige under hednatiden / Oscar Montelius

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1905

Omfång/sidantal: 167 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Orienten och Europa / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 13:01

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets-, historie och antiqvitetsakademien, 1905

Omfång/sidantal: s. 1-252 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Megalitgravar

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Ringsvärd och närstående typer / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 22:05

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1918-1924

Omfång/sidantal: s. 1-60 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Svärd

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Solens hjul och det kristna korset / Oscar Montelius

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : [Wahlström & Widstrand], 1904

Omfång/sidantal: 16 s.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Spännen från bronsåldern och ur dem närmast utvecklade former : typologisk studie / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 06:03

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kongl. Vitterhets-, historie och antiqvitetsakademien, 1880-1892

Omfång/sidantal: s. 194 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Bronsåldern

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Svensk konst under hednatiden / Oscar Montelius

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 ; 01(1871-1872)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1872 (Stockholm : J & A Riis)

Omfång/sidantal: s. 52-68 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Konsthistoria Järnåldern
Konsthistoria Medeltiden
Arkeologi Järnåldern
Arkeologi Medeltiden

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin]

Titel: Svenska fornsakssamlingar / Oscar Montelius

Ingår i: Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 0283-2496 ; 02(1873-1874)

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska fornminnesföreningen, 1875 (Stockholm : P. A. Norstedt & söner)

Omfång/sidantal: s. 256-287

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1964

Titel: Sverige och vikingafärderna västerut / Oscar Montelius

Ingår i: Antikvarisk tidskrift (1864) Stockholm, 1864-1924 ; 21:02

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1918-1924

Omfång/sidantal: s. 1-31

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vikingafärder
Vikingar

ISBN:


Författare: Montelius, [Gustaf] Oscar [Augustin] 1843-1921

Titel: Sveriges forntid : försök till framställning af den svenska fornforskningens resultat. Atlas, 1, Stenåldern och bronsåldern 2, Jernåldern / Oscar Montelius

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Norstedt, 1872-1874

Omfång/sidantal: 205 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige fornlämningar

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka