Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Modéer, Ivar

Titel: Recentiorsskändning inom Kalmar nation anno 1735 : Upsaliensiskt studentliv för tvåhundra år sedan / Ivar Modéer

Ingår i: Kalmar nations skriftserie, 0284-2408 ; 08(1931)

Förlag, utgivningsår: Uppsala : Kalmar nation, 1931

Omfång/sidantal: s. 15-20 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Studentnationer Sverige Uppland
Studentliv Sverige Uppsala 1700-talet

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Runnö väderkvarn / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1939

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1939 (Uppsala : Appelbergs boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 11-23 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Runnö
Väderkvarnar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Runnö väderkvarn / Ivar Modéer

Ingår i: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult ; 1981

Förlag, utgivningsår: Oskarshamn : Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult, 1981 (Oskarshamn : Tryckeri AB Primo)

Omfång/sidantal: s. 6-18 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Runnö
Väderkvarnar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Sjöbodar och sjöbodgårdar i Stranda härad / Ivar Modéer

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : [Fritzes bokh.], 1935 (Uppsala : Appelbergs boktryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: 85 s. : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sjöbodar Sverige Småland

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Sjöbodar och sjöbodgårdar i Stranda härad / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1934/1935

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1935 (Uppsala : Appelbergs boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 3-48 : ill. kart.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sjöbodar

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Sjöbodar och sjöbodgårdar i Stranda härad / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1936

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1936 (Uppsala : Appelbergs boktryckeri aktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 49-85 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sjöbodar

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Småländska skärgårdsnamn : en studie över holmnamnen i Mönsterås / Ivar Modéer

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln ( i distr.), 1933 (Uppsala : Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag)

Omfång/sidantal: 263 s. : ill. , vikt. pl.-bl.

Innehåll:

Serie: Skrifter / utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien för folklivsforskning, 99-0440828-9 ; 01

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Mönsterås
Ortsnamn Sverige Småland Mönsterås
Holmar Sverige Mönsterås

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Stranda härads dombok 1560-1562 / utgiven av Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1929

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1929 (Oskarshamn : A.-B. Oskarshamns Nyheters tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 9-16

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Rättshistoria Sverige

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Tjugufem år : en återblick på Stranda härads hembygdsförenings verksamhet 1925-1950 / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1949/1951

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1951 (Stockholm : C. E. Fritzes K. Hovbokhandel i distribution)

Omfång/sidantal: s. 69-80

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Hembygdsföreningar Sverige

ISBN:


Författare: Modéer, Ivar 1904-1960

Titel: Ur målet mellan Kalmar stad och säteriet Kråkerum 1782-1783 angående ankar. och hamnpengar vid Mönsterås köping / Ivar Modéer

Ingår i: Stranda : Stranda hembygdsförenings årsskrift, 0281-8973 ; 1930

Förlag, utgivningsår: Mönsterås : Stranda hembygdsförening, 1930 (Oskarshamn : A.-B. Oskarshamns Nyheters tryckeri)

Omfång/sidantal: s. 12-25 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Rättshistoria Sverige

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka