Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Manneke, Peter 1932-2005

Titel: Aktuellt : Undersökningen på Barshalder/Uddvide i Grötlingbo / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 57(1985)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1985 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 218-220 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Grötlingbo Barshalder/Uddvide
Gravfält Sverige Gotland
Gravar Sverige Gotland
Keramik arkeologiska lämningar
Spelpjäser

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Undersökningen vid Uddvide (Barshaldershed) i Grötlingbo / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 61(1989)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1989 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 250-252 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Grötlingbo Uddvide
Gravfält Sverige Gotland
Gravar Sverige Gotland
Skelettgravar
Gravgåvor Sverige Gotland
Spjutspetsar
Sköldar
Läderbälten

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: En tidig bildsten i Grötlingbo? / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 56(1984)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1984 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 81-88 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Gotland Grötlingbo
Bildstenar Sverige Gotland
Gravfält Sverige Gotland Järnåldern
Gravar Sverige Gotland Järnåldern

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Fornborgen vid Havor i Hablingbo / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 43(1971)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1971 (Visby : Gotlandstryck)

Omfång/sidantal: s. 104-105 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Fornborgar Sverige Gotland Hablingbo Havor
Arkeologi Sverige Gotland
Fornlämningar Sverige Gotland
Keramik

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Havorskatten / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 75(2003)

Förlag, utgivningsår: Visby : Länsmuseet på Gotland, 2003 (Västervik : C. O. Eblad & co)

Omfång/sidantal: s. 86-87 : färgill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Gotland Havor
Skattfynd Sverige Gotland
Guldskatter Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Problem kring en nyfunnen guldmedaljong / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 41(1969)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1969 (Visby : Gotlandstryck)

Omfång/sidantal: s. 61-64 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Fornborgar Sverige Gotland Hablingbo Havor
Husgrunder Sverige Gotland
Järnåldern Sverige Gotland
Guld
Smycken historia Sverige Gotland forntiden
Medaljonger
Hängen

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Restaureringen av skeppssättningen vid Gannarve i Fröjel / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 39(1967)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1967 (Visby : Gotlandstryck)

Omfång/sidantal: s. 43-52 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Fröjel Gannarve
Skeppssättningar Sverige Gotland
Gravar Sverige Gotland Bronsåldern
Gravar Sverige Gotland Järnåldern

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Undersökning av en sannolik borganläggning vid Vasstäde i Hablingbo / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 43(1971)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1971 (Visby : Gotlandstryck)

Omfång/sidantal: s. 106-107 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Hablingbo Vasstäde
Fornlämningar Sverige Gotland
Fästningar Sverige Gotland
Fortifikation Sverige Gotland
Stensättningar Sverige Gotland
Gravar Sverige Gotland

ISBN:


Författare: Mannerfelt, Måns 1884-1960

Titel: Bidrag till kännedom om våra vägars historia : IV. Smålands vägar / Måns Mannerfelt

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Svenska vägföreningen, 1932

Omfång/sidantal: s. 61-72, kartor

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vägar historia Sverige Småland

ISBN:


Författare: Mannerfelt, Måns

Titel: Den svenske Ulysses : om svenskars och utlänningars reseliv i vårt land under gångna århundraden / Måns Mannerfelt

Ingår i: Svenska kulturbilder. Bd. 04. Ny följd. D. 7-8

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Skoglund, 1937 (Stockholm : Ivar Haeggström)

Omfång/sidantal: s. 271-288: ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Resor
Reseskildringar

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka