Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Månsson, Johan

Titel: Den namnkunnige ålder-styrmanens och capitainens ... Johan Månssons uplifwade aska, eller Des förnyade sjö-märkes-bok öfwer farwatnen inom Öster-sjön, med mögeligaste flit renad, ej allenast ifrån fel, som tiders omskiften på 100 år, til sjelfwa orternes och märkens ändringar gjort, utan ock förökad och förbättrad i det som ålderdomen warit obekant, men i senare tider, genom bättre kundskap och erfarenhet, jämte många sjöfarandes meddelte anmärkningar samt egne samlade observationer, uptäkt blifwit. Jämte tilökning öfwer farwatnen uti Kattegatt och Skagerrack, med danska, swenska och norska cousterne, utom Öresund intil Nordsjön och norska näset, taflor öfwer orternes bredd och längd, inom Östersjön, : Norrebotten och Kattegatt, samt cours- och distance-taflor efter wäxande grader &c. &c. Til den allmänna sjöfartens tjenst och nytta med en helt förnyad hamn och klädnad genom egen bekostnad til ljuset frambragt med kongl. maj:ts allernådigste : frihet af Jonas Hahn. ... Stockholm

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : , 1748

Omfång/sidantal: [12], 428 s. =(s. 391-428 opag.)=. ; 4:o.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Månsson, Johan

Titel: Een siö-book som innehåller om siöfarten i Östersiön. H. 1-3 / Johan Månsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Lund : Gleerup, 1925-1928 (Lund : Carl Blom)

Omfång/sidantal: (132) s. 1 sjökort

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sjöfart
Transportväsen
Historia
Östersjön

ISBN:


Författare: Månsson, Karin 1943-1991

Titel: Krukmakareämbetet i Ystad / Karin Månsson

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Ystad : Ystads fornminnesförening, 1980

Omfång/sidantal: s. 135-168 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Krukmakare historia Sverige Skåne

ISBN:


Författare: Månsson, Peder 1465-1534

Titel: Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508-1519 / Efter originalen i Sv. Riksarkivet och Uppsala Univ.-bibliotek utg. af Robert Geete

Ingår i:

Förlag, utgivningsår: Stockholm : Sv. Fornskr.-sällsk., 1915 (Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner : )

Omfång/sidantal: s. 299-348

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:

ISBN:


Författare: Månsson, Vivan

Titel: Auktion i Muggetorp / Vivan Månsson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 1987

Förlag, utgivningsår: Vissefjärda : Vissefjärda hembygdsförening, 1987 (Emmaboda : Åkessons tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 127-130 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Auktioner Sverige Småland
Sverige Småland Muggetorp

ISBN:


Författare: Månsson, Vivan

Titel: Den gamla kvarnen i Muggetorp / Vivan Månsson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 1986

Förlag, utgivningsår: Vissefjärda : Vissefjärda hembygdsförening, 1986 (Emmaboda : Åkessons tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 63-67 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Vattenkvarnar Sverige Kalmar län
Sverige Småland Muggetorp

ISBN:


Författare: Månsson, Vivan

Titel: Ett 50-årsminne / Vivan Månsson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 1988

Förlag, utgivningsår: Emmaboda : Vissefjärda hembygdsförening, 1988 (Emmaboda : Åkessons tryckeri AB)

Omfång/sidantal: s. 68-71 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Sverige Småland Öremåla

ISBN:


Författare: Månsson, Vivan

Titel: Fler ordstäv och underfundigheter / Vivan Månsson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 1999

Förlag, utgivningsår: Vissefjärda : Vissefjärda hembygdsförening, 1999

Omfång/sidantal: s. 136-137

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ordstäv Sverige Småland

ISBN:


Författare: Månsson, Vivan

Titel: Ordstäv och underfundigheter / Vivan Månsson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 1998

Förlag, utgivningsår: Vissefjärda : Vissefjärda hembygdsförening, 1998

Omfång/sidantal: s. 68-69

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ordstäv Sverige Småland

ISBN:


Författare: Månsson, Vivan

Titel: Stenstolpar och Trappstenar / Vivan Månsson, Einar Karlsson, Gerd Jonsson

Ingår i: I Dackebygd, 0441-859X ; 2014

Förlag, utgivningsår: Emmaboda : Vissefjärda hembygdsförening, 2014 (Emmaboda : Åkessons tryckeriaktiebolag)

Omfång/sidantal: s. 73-76 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Stenindustri

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka