Kalmar Läns museum
Logga in


Sök i biblioteket

Här kan du söka bland de böcker som finns i Kalmar läns museums bibliotek. Det är både nyförvärvad litteratur från 1995 och framåt och äldre litteratur. Alla våra böcker finns inte inlagda i databasen, men arbetet med indexering och katalogisering pågår kontinuerligt varför antalet titlar växer.

Tyvärr kan vi inte ombesörja utlån, men du får gärna höra av dig till oss och boka tid för personligt besök på museet för att ta del av den litteratur som finns.

Fyll i det du vill söka efter

Tryck på en bokstav för att få alla titlar med författare vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Böcker


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Fornborgen på grusåsen, Tingstädes äldsta försvarsanläggningar? / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 68(1996)

Förlag, utgivningsår: Visby : Länsmuseet Gotlands fornsal, 1996 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 206-207 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Tingstäde
Fornborgar Sverige Gotland
Boplatser Sverige Gotland Stenåldern

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Fortsatt arkeologisk undersökning vid Uppvide Grötlingbo / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 58(1986)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1986 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. [226]-228 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Grötlingbo Uddvide
Gravfält Sverige Gotland Järnåldern
Brandgravar
Keramik

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Skadade skelettgravar i Fleringe / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 67(1995)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1993 (Uppsala : Almqvist & Wiksell)

Omfång/sidantal: s. 236-237 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Fleringe
Skelettgravar Sverige Gotland
Flatmarksgravar Gotland Vikingatiden
Myntfynd Sverige Gotland Vikingatiden
Arabiska mynt
Knivar
Pärlor
Spännen Sverige Gotland Vikingatiden

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Upptäckt av en stenåldersplats vid brobygget över Ireån / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 64(1992)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1992 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 264-265 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Ire
Boplatser Stenåldern Sverige Gotland
Föremål arkeologi Gotland Stenåldern

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Förhistoria : Utredning om Västergarnsån / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 65(1993)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1993

Omfång/sidantal: s. 215-217 : ill.

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Paviken
Arkeologi Gotland Västergarn

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Fristående forskningsprojekt : På flygspaning efter de mystiska "stavgårdarna" / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 64(1992)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1992 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 258-261 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Ortnamn Gotland

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Havor i Hablingbo / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 45(1973)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1973 (Visby : Gotlands Allehanda)

Omfång/sidantal: s. 119: ill. ; 22,5 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Gotland Havor
Boplatser Sverige Gotland Vikingatiden
Nålar
Svanhalsnålar
Spännen

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Havorundersökningen, Hablingbo socken / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 44(1972)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1972 (Visby : Gotlandstryck)

Omfång/sidantal: s. 110-111 : ill. ; 24 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Havor
Järnåldern Sverige Gotland
Fornborgar Sverige Gotland Hablingbo Havor

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Kv. S:ta Katarina 4 : kulturlagerbild från delvis före klostertiden / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 61(1989)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1989 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 258-259 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Arkeologi Sverige Gotland
Arkeologi Gotland Visby
Medeltidsarkeologi Sverige Gotland
Sverige Gotland Visby
Keramik

ISBN:


Författare: Manneke, Peter 1932-

Titel: Aktuellt : Nyfunnen runsten på Hablingbo kyrkogård / Peter Manneke

Ingår i: Gotländskt arkiv, 0434-2429 ; 60(1988)

Förlag, utgivningsår: Visby : Gotlands fornsal, 1988 (Uddevalla : Bohusläningen)

Omfång/sidantal: s. 226-227 : ill. ; 25 cm

Innehåll:

Serie:

Ämnesord och genrebeteckningar:
Runstenar Sverige Gotland
Runinskrifter Sverige Gotland

ISBN:


Sidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163


Tillbaka